Krościenko Wyżne II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. KrOścienko Wyżne, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej