Lesko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Lesko, pow. leski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na leskim cmentarzu spoczywa około 600 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej poległych w bitwach I wojny światowej oraz zmarłych od chorób i ran w polowych szpitalach w okolicach Leska. Przy pochówku nie stosowano podziału poległych ze względu na przynależność do poszczególnych armii. Pochowano wszystkich po żołniersku, w zbiorowych mogiłach. Wszystkie uczestniczące w walkach I wojny światowej armie były wielonarodowościowe. Bez swojej wolnej woli służyli w nich także Polacy. Na leskim cmentarzy spoczywają wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego, ewangelickiego, cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej oraz muzułmanie. Spoczywający na leskim cmentarzu Węgrzy, to żołnierze z załogi Twierdzy Przemyśl, którzy w drodze do swojej ojczyzny zmarli od chorób i ran w transporcie sanitarnym na stacji Lesko - Łukawica. W zimie 1914-15 uszkodzony został przez oddział armii carskiej tunel kolejowy w Łupkowie, co zablokowało na kilka tygodni transporty do Wiednia i do Budapesztu. Cmentarz został odnowiony przez p. Stanisława Macielę, miłośnika historii miasta i społecznego opiekuna cmentarza oraz członków Towarzystwa Miłośników Leska i Okolic (http://www.twojebieszczady.net/st_cerkwie/cmentarz_lesko.php)

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2013-11-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej