Mielec I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Mielec, pow. mielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Na lewo od głównego wejścia na cmentarzu parafialnym, znajduje się sześć kwater zbiorowych żołnierzy z okresu I Wojny Światowej. Na jednej z nich znajduje się tabliczka z napisem: "MOGIŁY ZBIOROWE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ". Pomiędzy kwaterami znajduje się duży drewniany krzyż, a pod nim mniejszy kamienny z tabliczką "MOGIŁY ZBIOROWE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ". Brak tabliczek z nazwiskami.
Na jednej kwaterze znajduje się dodatkowo kamienny postument siostry miłosierdzia, która jest pochowana razem z żołnierzami.
Na cmentarzu w 47 pojedynczych grobach i 8 zbiorowych, pochowano 36 żołnierzy armii austrowęgierskiej, 5 Niemców i 110 Rosjan.

Opracowanie:Sławomir Trela
Data danych:2008-04-07
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BAZIKINAKALLISTA--1915-01-25--- -


Powrót do strony głównej