Kociołki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kozienice, pow. kozienicki.
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz w lesie ok. 1,5 km na zachód od wsi. Najłatwiej do niego dotrzeć zielonym szlakiem rowerowym. W miejscu, w którym ten szlak spotyka się z niebieskim szlakiem turystycznym należy wejść na ten szlak (przechodzi przez teren cmentarza) i udać się w lewo (na wschód) ok. 400 m.
W zbiorczych mogiłach spoczywają żołnierze armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy w październiku 1914 r stoczyli ciężkie boje o Twierdzę Dęblińską Wszystkie trzy armie biorące udział w walkach, były wielonarodowościowe, w których wbrew własnej woli służyli Polacy. W sojuszu z Austrią walczyli też Węgrzy, Słowacy, Czesi, Chorwaci, Bośniacy, natomiast w przymierzu z Rosją walczyli Serbowie. Cmentarz został założony w 1914 r. Żadna dokumentacja nie zachowała się, dlatego też trudno jest ustalić dokładną liczbę pochowanych. Przypuszczalnie szacuje się ją na kilka tysięcy osób.
Pochowano tu kilkuset żołnierzy austriackich i rosyjskich poległych w drugiej połowie października 1914 r.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej