Hnatkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orły, pow. przemyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Dawn. Ignaców
Cmentarz wojenny o powierzchni 490 m kw. Pochowano 70 żołnierzy.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej