Pilzno III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pilzno, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Pojedynczy grób na cemtarzu parafialnym w Pilznie.
Nieopodal niego znajduje się grób i pomnik Króla-Kaszubskiego. Podporucznik Stanisław Król-Kaszubski dostał się do niewoli rosyjskiej pod Łowczówkiem i jako poddany rosyjski został stracony przez Rosjan.
[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-11-08
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KAPŁAŃSKILUDWIK--1915-05-04BIECZ1884- -
KRÓL-KASZUBSKISTANISŁAWPPOR.LEGIONY POLSKIE1915-02-07PILZNO-WARSZAWA -


Powrót do strony głównej