Przemyśl II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Przemyśl, pow. przemyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Kilka zachowanych nagrobków węgierskich na wojennym cmentarzu ukraińskim przy ul. Kasztanowej.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2014-07-29
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
??HAUPTMANN-1914-12-16PRZEMYŚL-- -
??OFICER-1914PRZEMYŚL-- -
FERKOLAJOSZHAUPTMANN-1914-12-10PRZEMYŚL-- -
GRAZELFERENCZ--1914-10-05PRZEMYŚL-- -


Powrót do strony głównej