Konstancin Marynin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany wśród pól w kępie drzew na południe od Konstancina, ok. 300 m na wschód od przepompowni gazu znajdującej się przy drodze do Góry Kalwarii.

Na planie dwóch okręgów, średnica wewnętrznego okręgu wynosi ok. 15 m. W centrum okręgu głaz ze słabo widocznym napisem:
KRIRGER FRIEDHOFF
MARYNIN
29 DEUTSCHE 37 RUSSEN
GEFALLEN 1914
Wnętrze okręgu wybrukowane polnymi kamieniami. Brak wyraźnych pól grobowych. Wokół okręgu, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego betonowe pięciokątne i kwadratowe stele z nazwiskami pochowanych żołnierzy. Zachowało się 12 nazwisk żołnierzy armii niemieckiej (patrz lista poległych). W centrum okręgu nieopodal głazu centralnego mniejszy głaz z napisem:
EIN RUSS.
STABSKAPITAN
OKT. 14
Znajdują się tu również 2 kamienie polne z napisami: 6 RUSSEN, OKT. 14 oraz jeden z nieczytelnym napisem. Z zachowanych tabliczek imiennych wynika, że co najmniej dwóch pochowanych tu Niemców poległo w sierpniu 1915 r. Stan zachowania średni, wiele tabliczek porozbijanych, na części skute napisy. Obiekt zaśmiecony. Wokół rośnie kilka drzew owocowych i kilkusetletni dąb oraz krzewy dzikiej róży.
Przy wejściu tablica informacyjna o treści:
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Spoczywają tu polegli 18.10.1914 żołnierze armii rosyjskiej i niemieckiej – w tym wielu Polaków. Cmentarz ten odwiedzał wraz z córką Moniką Stefan Żeromski. Efektem tych spacerów są napisane przez niego „Pomyłki”.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej