Dąbie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radomyśl Wielki, pow. mielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Pochowano 66 Niemców i 71 Rosjan w 10 grobach indywidualnych i 3 masowych.
[Foto: Marcin Karczmarczyk]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej