Czarny Las


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński.
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany na skraju lasu przy drodze wiejskiej, naprzeciwko posesji Krępa 1a.

Cmentarz na planie prostokąta o wymiarach 13 x 28 m. Mogiły ziemne, widoczne. Łącznie zachowały się 42 mogiły pojedyncze i 1 zbiorowa. Na cmentarzu tym spoczywa 51 Niemców i 10 Rosjan. Przypuszczalnie Niemcy pochowani są w mogiłach pojedynczych, a Rosjanie w zbiorowej. W centralnej części, po lewej stronie dwa kamienie. Na jednym z nich napis:
51 DEUTSCHE
10 RUSSEN
1915
na drugim krzyż i napis:
Módlcie się
za poległych.
Nie zachowały się oryginalne krzyże. Na niektórych grobach znajdują się prowizoryczne, wykonane z patyków, zbite gwoździem. Przy wejściu duży krzyż wykonany z żerdzi, podobny ale niższy na mogile zbiorowej. Dwie mogiły wyróżnione osobnymi kamieniami z epitafiami, niestety mało czytelne.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej