Zaleska Wola I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radymno, pow. jarosławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej