Pigany-Leżachowiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sieniawa, pow. przeworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Cmentarz wojenny na cmentarzu parafialnym. Pochowano 492 żołnierzy.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej