Moczydłów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany był przy drodze Konstancin - Góra Kalwaria, w lesie po prawej stronie szosy, vis'a vis słupowej kapliczki.

Cmentarz praktycznie nie istnieje. Pozostały jedynie nikłe ślady. Miał kształt kurhanu i prawdopodobnie w formie zbliżony był do cmentarza w Kątach. Zachowały się trzy głazy, niestety nie widoczne są na nich żadne inskrypcje. Obiekt został rozkopany. Według przekazów miejscowej ludności na cmentarzu tym pochowano kilka tysięcy poległych, co wydaje się mało prawdopodobne. W 2006 roku teren uprzątnięto i postawiono drweniany krzyż prawosławny z tabliczką o treści:
Mogiła żołnierzy carskich poległych w I - szej wojnie światowej.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński, Aneta Kaczmarek
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej