Ubieszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tryńcza, pow. przeworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

cmentarz wojenny przy moście na Sanie. Krzyż metalowy z napisem "1914-1915" na podstawie.
[Źródło]

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej