Wólka Małkowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tryńcza, pow. przeworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

cmentarz leśny, z wyraźnymi mogiłami oraz pomnikiem z napisem "Pamięci żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej Wólka Małkowa 1993". Nieustalona liczna i narodowość pochowanych.
[Źródło]

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-04-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej