Mołodycz I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiązownica, pow. jarosławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony w centrum wsi, ogrodzony siatką metalową. Na środku, na cementowym postumencie stoi współczesny, metalowy krzyż i niewielkich rozmiarów ceglany cokół kryty dachówką, w którym umieszczono tablicę informacujną. Widać słabe zarysy zbiorowych mogił ziemnych. Pochowano tu 57 Niemców, 303 Rosjan i 300 żołnierzy armii austro-węgirskiej. Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Maria Łopaciuk
Data danych:2008-03-26
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej