Radawa I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiązownica, pow. jarosławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojskowy w centrum wsi, obok cmentarza rzymsko-katolickiego. Pochowanych ok. 2000 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, poległych w maju 1915 r.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej