Molendy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Garbatka Letnisko, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz na planie nieregularnego pięcioboku, kształtem zbliżony do bastionu, otoczony murem z łupanego kamienia, zwieńczonym betonowym daszkiem. W części centralnej dwuskrzydłowa bramka z metalowych prętów, na obu skrzydłach metalowe krzyże. Przed wejściem żeliwna tablica umieszczona na murku z cegły licowej. 8 kwater otoczonych murkami z cegły licowej. Na kwaterach drewniane krzyże – łacińskie i prawosławne. Na końcu głównej alei – na osi wejścia znajduje się 4 metrowy drewniany krzyż, pod nim kamień z wyrzeźbionym krzyżem. Pochowani tu są żołnierze armii niemieckiej, austro – węgierskiej i rosyjskiej. Brak informacji o ilości pochowanych. Obiekt po remoncie. Stan bardzo dobry, choć zapewne jego pierwotny wygląd był inny.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej