Zaleszany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentrz wojenny
Opis:

W miejscowości Zaleszany domostwa ciągną się jednym szeregiem wzdłóż drogi. Przy głównym skrzyzowaniu w tej miejscowości, odległosci ok 50 m za domostwami na lekkim wzniesieniu zaczyna na się las, przez który ciagnie się wąska ścieżka przez ok. 20-30 m prowadząca do polany na której znajduje się cmentarz wojenny z I wś. Cmentarz ogrodzony i zadbany przez miejscową ludność - dzieci szkolne. Na cmentarzu znajduje się pomnik i mogiły zbiorowe - brak jest nazwisk.

Opracowanie:Maria Łopaciuk
Data danych:2011-03-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej