Baszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wińsko, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie obelisku z granitu, zlokalizowany w pobliżu kościoła.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2008-05-06
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GLAUBITZHUGOMUSKETIER-1915-09-29--- -


Powrót do strony głównej