Bielawa I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bielawa, pow. dzierżoniowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik ofiar Wojny Światowej. Na płycie głównej widniał napis "Zginęliśmy, abyś Ty mógł żyć. Pamiętaj!".
Za pomnikiem, na czterech betonowych tablicach umieszczono nazwiska poległych (było to 154 pracowników Firmy Chr. Dierig poległych na wojnie).
Obecnie W miejscu pomnika z I wojny znajduje się kamień upamiętniający powstanie tkaczy w roku 1844 w 160 rocznicę tego wydarzenia.

Opracowanie:Maria Odrowąż, Tomasz Wajda
Data danych:2009-09-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej