Dobromierz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dobromierz, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Obok kościoła św. Piotra i Pawła, pomnik poświęcony poległym, w formie niskiego obelisku na postumencie. Widoczne miejsca po tablicach inskrypcyjnych. Stan ogólny pomnika i otoczenia – zły.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej