Parciaki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera na planie nieregularnego trapezu o wymiarach 12 x 30 x 16 m. Zachowało się 9 pól grobowych. Na nich pulpitowe, betonowe „poduszki” o wymiarach 52 x 43 cm. Zachowało się 59 z nich. Na większości napisy nieczytelne.
Pochowani są tu Niemcy i Rosjanie, ilość pochowanych nieznana. Z zachowanych napisów wynika, że pochowani tu żołnierze polegli od marca do lipca 1915 r. Niemcy służyli w 37, 44, 45 Pułku Piechoty.

Opracowanie:Kamil Tworkowski
Data danych:2010-04-02
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HOLZMANNOTTOK----- znaleziony nieśmiertelnik w miejscu potyczki
KWIASADALBERT-E.L.J.R.3 2.C1915--- znaleziony nieśmiertelnik w miejscu potyczki
LANIECKIWLADISLAUS-E.L.J.R.3 2.C---- znaleziony nieśmiertelnik w miejscu potyczki


Powrót do strony głównej