Dobrzykowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik ofiar I Wojny Światowej, mieszkańców Dobrzykowic (Wuestendorf). Stoi na przykościelnym cmentarzu, zasłonięty dużym drzewem. Na ścianie czołowej zachowana płaskorzeźba głowy żołnierza w hełmie i mało czytelne inskrypcje.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej