Porządzie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany w lesie po wschodniej stronie drogi z Porządzia do Wielątek Nowych.

Obiekt na planie prostokąta o wymiarach ok. 32 x 22 m, pierwotnie prawdopodobnie otoczony obwałowaniem. Wokół obsadzony grabami i wtórnie leszczyną. Mogiły ziemne, w większości czytelne, obłożone mchem. Na mogiłach krzyże z patyków. Pochowani są tu żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej. Zachowało się 5 mogił zbiorowych i ok. 70 pojedynczych. Według informacji miejscowej ludności pochowano tu ok. 150 żołnierzy. Stan ogólny średni, obiekt wymaga odnowienia

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej