Jakubowice (dolnośl.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Oława, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W parku pałacowym okazałych rozmiarów ceglana kolumna, mocno już zniszczona. Jest to pomnik wystawiony przez ówczesnego właściciela von Schwarza, dla synów pległych w I Wojnie.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej