Jodłowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzeg Dolny, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość pomnika z bloczków kamiennych. Brak zachowanego wystroju i nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej