Radzanówek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radzanów, pow. mławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony w lesie ok. 2 km na północny wschód od mostu drogowego w Radzanowie. Około 300 m od drogi Radzanów-Liberadz stoi metalowy krzyż wieńczący kamienny postument. Za nim, kilkanaście metrów w głębi lasu, znajduje się cmentarz.

Cmentarz obejmuje dwie kwatery. Teren jest porośnięty ponad dwudziestoletnim lasem mieszanym (z przewagą drzew iglastych). Zarysy mogił są ledwo widoczne. Dopiero po usunięciu z tablic nagrobnych warstwy ziemi i mchu można oszacować wielkość cmentarza. Pierwsza kwatera o rozmiarach ok. 11 x 22 m posiada 9 rzędów mogił. W każdym rzędzie leży 10 betonowych tablic o wymiarach ok. 54 x 44 cm. Górna powierzchnia tablic jest całkowicie zwietrzała. Widać jedynie wgłębienia pozostałe po literach. Druga kwatera leży w odległości ok. 4 m od pierwszej. Jest w dużo gorszym stanie, ma ok. 11 m szerokości, ale widać zarysy tylko 7 rzędów mogił. Pozostałe dwa rzędy prawdopodobnie zostały zaorane. Jedynie w niektórych miejscach można odkopać tablice. Cmentarz jest całkowicie zaniedbany i pozbawiony opieki.
Cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1915 roku.
Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej