Kochlice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miłkowice, pow. legnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie dużej steli z reliefem hełmu i dwóch skrzyżowanych bagnetów u góry. Pod spodem inskrypcje z nazwiskami poległych, niestety nieczytelne. Pomnik położony przy drodze głównej, zarośnięty.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2012-03-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej