Kotowice (pow. wrocławski)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Święta Katarzyna, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik z rzeźbą lwa poświęcony poległym w I wojnie światowej. Widnieje na nim pusta tablica. Pomnik nie zawierał nazwisk ani napisów, jedynie był bardzo zniszczony i tę zniszczoną część odrestaurowano, zakrywając tablicą.
Brak zachowanych tablic z nazwiskami.

Opracowanie:Tomasz Wajda, Maria Odrowąż
Data danych:2009-12-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej