Kowary I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kowary, pow. jeleniogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik, a właściwie jego największy fragment odnaleziono niedawno, przy okazji jakichś robót budowlanych w pobliżu nieistniejącego kościoła ewangelickiego i starego cmentarza. Kamień spoczął na razie na uboczu przy ulicy Klonowej. Widoczna na nim pamiątkowa inskrypcja dotyczy poległych na wojnie mieszkańców Schmiedeberg (Kowar). Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej