Krzydłowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grębocice, pow. polkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Resztki pomnika. Wokół cokołu rozrzucone płyty z pozostałością nazwisk poległych.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej