Lwówek Śląski I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Lwówek Śląski, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I Wojnie w formie rzeźby śpiącego w pozycji siedzącej mężczyzny. Rzeźba ustawiona na cokole, otoczona rodzajem eksedry - półkolisty murem podzielonym pilastrami na pola, w których znajdują się tablice inskrypcyjne.
Pomnik usytuowany jest w pobliżu cmentarza miejskiego, za wieżą nieistniejącego kościoła ewangelickiego. Na murze otaczającym pomnik napis:
"WIR STARBEN FUER EUCH".
Brak tablic z inskrypcjami

Opracowanie:Anna Weryszko
Data danych:2008-05-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej