Siestrzeń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Żabia Wola, pow. grodziski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany przy drodze nr 8, a właściwie pod tą drogą, po południowej jej stronie, przy skrzyżowaniu z lokalną drogą do Młochowa. W sąsiedztwie kapliczka.

Obiekt w bardzo złym stanie. Zachował się jedynie pomnik centralny w formie obelisku, wykonany ze zbrojonego betonu o kształcie sześcianu, o wymiarach 90x90x90 cm, osadzony na nieco większym postumencie o półokrągło zakończonych narożach. Pierwotnie na obelisku znajdował się betonowy krzyż łaciński, wysokości 100 cm, rozpiętości ramion 45 cm. Obecnie strącony, leży obok pomnika. Na krzyżu napis:
WELTKRIEG
1915
Brak danych dotyczących ilości poległych oraz informacji, czy polegli w czasie budowy drogi zostali ekshumowani.
Według relacji miejscowej ludności pochowani są tu żołnierze armii rosyjskiej i niemieckiej, polegli w dniach 9 - 26 lipca 1915 r.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej