Marczów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wleń, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na cokole pomnika pierwszowojennego ustawiono figurę Matki Boskiej Wniebowziętej. Pomnik znajduje się w centralnej części wsi, na placyku przed kościołem. Pierwotnie pomnik zwieńczał orzeł. Po II wojnie stojący na kolumnie Orzeł został zastąpiony figurą Najświętszej Marii Panny. Zdjęte zostały tablice z nazwiskami żołnierzy, które znajdowały się po bokach kolumny.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2015-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej