Miłogostowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kunice, pow. legnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W centrum wsi pozostałości pomnika z bloków kamiennych.
Na pomniku widoczne jeszcze napisy:
Und wer den Tod im heiligen Kampfe fand ruht auch in fremder Erde im Vaterland
Der Gott, der Eisen wuchsen ließ(ss), der wollte keine Knechte
Furchtlos und treu

I kto śmierć w świętej bitwie znalazł spoczywa też w obcej ziemi w ojczyźnie
Ten Bóg, który pozwolił stali rosnąć, ten nie chciał żadnych parobków
Nieustraszeni i wierni

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2012-03-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej