Słomczyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany na tyłach cmentarza parafialnego, poza murem okalającym cmentarz. Dojście główną aleją do kaplicy grobowej Potulickich i wyjście poza teren cmentarny furtką w murze.

Obiekt na planie prostokąta o wymiarach 8 x 2 m. Ogrodzony łańcuchem wspartym na metalowych rurkach wysokości ok. 60 cm. W części centralnej głaz z napisem:
WRZESIEŃ 1914 R
ŻOŁNIERZE POLSCY
Z ZIEMI
WILEŃSKIEJ
GRODZIEŃSKIEJ
Za głazem krzyż wykonany z rur stalowych. Część centralna pola grobowego, przy kamieniu wybrukowana płaskimi kamieniami. Z lewej strony pola grobowego drugi krzyż, o tej samej wysokości, wykonany ze stalowych płaskowników.
Kwatera w bardzo dobrym stanie, otoczona opieką miejscowej ludności.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej