Piecowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Długołęka, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Zniszczony blok kamienny z resztkami inskrypcji. Lepiej zachowany napis pamiątkowy na płycie czołowej. Nazwisk brak.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2008-05-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej