Pokrzywnik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lubomierz, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej znajduje się w centrum wsi, obok remizy strażackiej.
Z trzech stron ślady po tablicach. Inskrypcji brak.

Opracowanie:Anna Weryszko
Data danych:2008-05-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej