Ratowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czernica, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Fragmenty strzaskanego pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej. Obelisk spoczywa na placu obok kościoła. Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej