Skole


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:Ukraina, obwód skoleski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki
Opis:

Dawny powiat stryjski. Dziś rejon skoleski, woj. lwowskie.
Miasto położone w Karpatach, w dolinie Oporu (dopływ Stryja), usytuowane przy historycznym trakcie z Halicza na Węgry. Posiada dwa cmentarze katolickie. Grób rotmistrza Kordeckiego znajduje się na nowszym z nich, utworzonym tuż przed I Wojną Światową. Nekropolia położona jest przy obwodnicy, w kierunku Ławocznego. Nagrobek w kształcie wysokiego pomnika zbudowanego z równo ociosanych kamieni i zwieńczonego żeliwnym krzyżem Virtuti Militari.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-03
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KORDECKIALBERTROTMISTRZ2 P KAWALERII LEGIONÓW POLSKICH1917-02-17--- -


Powrót do strony głównej