Wiskitki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej. Dojazd od szosy nr 50, od strony Żyrardowa w lewo ok. 700 m. po lewej stronie ulicy.

Od frontu nowo postawiony płot z betonowych prefabrykatów. Na terenie cmentarza tablica informacyjna. Jest to w zasadzie jedyny ślad, pozwalający na ustalenie lokalizacji. Obiekt bardzo zaniedbany. Brak krzyży. Pola grobowe widoczne, w formie kopczyków. W sumie na terenie cmentarza zachowało się ich 32. Cmentarz na planie prostokąta, o wymiarach 22 x 61 m. Na obrzeżach fragmenty betonowych słupków ogrodzeniowych (ich pochodzenie nieznane, występują również na sąsiednich parcelach) Obiekt, poza frontowym ogrodzeniem, w stanie fatalnym. Zachował się jedynie mały fragment drewnianego krzyża.
Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich. W lewej frontowej stronie cmentarza metalowy krzyż z datą 1945 i napisem Deutsche Soldaten. Wydaje się to dziwne, bo we wsi znajduje się cmentarz ewangelicki, na którym powinni być pogrzebani żołnierze niemieccy, polegli w II wś.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej