Sobótka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Sobótka, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Lokalizacja pomnika poległych w I wojnie światowej jest często mylona z pozostałością niegdysiejszego pomnika Roberta Rösslera, znajdującego się przy ul. Świdnickiej. Pomnik poległych w I wojnie światowej znajdował się przy dzisiejszej ul. Tadeusza Kościuszki, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła i nie ma dziś po nim żadnego śladu.

Opracowanie:Krzysztof Kołwzan
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej