Stoszowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stoszowice, pow. ząbkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie pionowej płyty schodkowej. Ślady po trzech tablicach inskrypcyjnych.
Bez nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej