Ścinawica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kłodzko, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w formie steli z głazów adaptowany na kapliczkę. Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej