Wałbrzych I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wałbrzych, pow. wałbrzyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy ulicy Przeskok, na Podgórzu, pozostałości pomnika poświęconego poległym mieszkańcom Podgórza.

Opracowanie:Jolanta Mazur
Data danych:2008-04-26
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej