Wrocław-Bieńkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta, gm. Wrocław, pow. m. Wrocław
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W prywatnym ogrodzie domu, przy ulicy Pięćdziesięciu Bohaterów nr 1 zachowały się resztki kamiennego pomnika. Na prawej części obiektu widoczne są jeszcze metalowe mocowania, przytrzymujące niegdyś jedną z dwóch postaci, które zdobiły pomnik.
Brak zachowanych inskrypcji.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Maria Odrowąż
Data danych:2008-03-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej