Wyszonowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiązów, pow. strzeliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik pierwszowojenny poświęcony poległym mieszkańcom okolicznych wiosek, adaptowany na kapliczkę. Współczesny napis ”Króluj nam Chryste”. Brak nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2008-03-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej