Wińsko I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wińsko, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Wińsko, niem. nazwa do 1945 - Winzig.
W centrum wsi zachował się wysmukły obelisk pierwotnie postawiony dla upamiętnienia żołnierzy poległych w I Wojnie. Po 1945 roku usunięto wszelkie napisy i plafon z głową żołnierza, na szczycie umieszczono krzyż, a z frontu dostawiono kapliczkę.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Roman Szynka
Data danych:2008-03-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej