Wroniniec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Niechlów, pow. górowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik ofiar I Wojny znajduje się na terenie byłego przedszkola. Obecnie teren prywatny. Napisy zatarte.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2008-05-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej